Pradžia > Apklausos > Apie girtavimą

Apie girtavimą

2009-04-03

Kadangi šiandien penktadienis + kai kieno gimtadienis, tai keletas anekdotų šia tema :)

Nuvažiavo mokslininkai į kaimą, garsėjantį savo ilgaamžiais gyventojais. Sutiko vieną senelį ir klausia:
– Kiek jums metų?
Senis atsako:
– 112.
Mokslininkai klausia, kaip jam pavyko taip ilgai išgyventi. Šis sako:
– Aš niekad negėriau, niekad nebuvau užsirūkęs, niekad nesu bandęs narkotikų ir visą gyvenimą mylėjausi tik su viena moterim. Niekad nebuvau jai neištikimas.
Mokslininkai nueina prie kito senio ir jo klausia, kaip jam pavyko. Šis atsako:
– Aš visą gyvenimą geriu, rūkau, vartoju narkotikus, kiekvieną dieną miegu vis su nauja boba.
Mokslininkai pasimeta ir klausia:
– Tai kiek gi jums metų?
– 25…

Atsibunda Štirlicas kalėjimo kameroje. Apsidairo ir pagalvoja: „Kur aš esu, pas vokiečius ar pas rusus, kuo man dabar save pristatyti – vokiečių karininku Štirlicu ar rusų žvalgu Isajevu?“
Staiga girgždėdamos atsiveria kameros durys, įeina milicininkas ir juokiasi:
– Na, ir prisigėrėte, draugas Tichonovai, vakar per kino festivalį…

Iš girtuoklio pamąstymų:
– Kuo daugiau geriu, tuo labiau man dreba rankos. Kuo labiau man dreba rankos, tuo daugiau išpilstau. Kuo daugiau išpilstau, tuo mažiau išgeriu. Taigi, kuo daugiau geriu, tuo mažiau išgeriu.

Išeina iš baro girtut girtutėlis „naujasis rusas“:
– Ei, šveicoriau, iškviesk man taksi!
– Jūs ką, aš ne šveicorius, aš – admirolas!
– A, tada katerį!

Myža du girtuokliai, vienas iš jų klausia:
– Petrai, kodėl, kai tu myži, tai garsiai, o kai aš, tai tyliai?
Anas atsako:
– O todėl, kad aš tau myžu ant batų, o tu man ant palto!!!

Užeina alkoholikas į automobilių detalių parduotuvę ir klausia pardavėjo:
– Stabdžių skysčio turite?
– Ne…
– O tosolo?
– Ne.
– O langų ploviklio irgi neturit?
– Ne, neturim.
– Tai pas jus iš silpnųjų vynų nieko nėra?

Girtas vyras pasakoja žmonai:
– …Taigi einu iš darbo namo. Išeinu iš baro, žengiu kelis žingsnius, ir staiga man kažkas trenkia per pakaušį, atima pinigus…
Žmona:
– Taigi taigi, ir kas ten tau trenkė per pakaušį?
Vyras:
– Kaip – kas? Taigi asfaltas!

Ateina berniukas pas tėvą alkoholiką:
– Tėti, degtinė pabrango. Taigi dabar mažiau gersi.
Tėvas:
– Ne, sūneli, čia tu dabar mažiau valgysi…

Kodėl nepatartina lėbauti su teletabiais? Todėl, kad kai pajunti, kad esi jau pakankamai „įkalęs“, ir sakai jiems „metas atsisveikinti“, teletabiai ima šaukti:
– Ne! Ne! Ne! Ne! Dar kartą! Dar po vieną!

Sėdi tėvas prie stalo, geria degtinę. Prieina prie jo dukra ir klausia:
– Tėveli, gal galiu nunešti tuščius butelius priduoti, duonos nupirksiu…
– Žinoma, vaikeli… Ir ką gi jūs be manęs valgytumėte…

Du girtuokliai susirėmę galvytėmis taikiai sau žagsi ir skaito laikraščio straipsnį, kuriame parašyta, kad alkoholizmas sutrumpina gyvenimą perpus…
– Joonai, ik… A, Jonai?.. Tu man pasakyk, kiek tau dabar metų?..
– Tu kartais sudėtingai klausinėji, Praanai. Kiek metų?.. Ik.
Jonas neryžtingai skaičiuoja ant pirštų ir pralemena:
– Žinai, jeigu neklystu, berods, jau trisdešimt…
– Na va, matai… – mąsliai atsiliepia Pranas, – jeigu negertum, būtum… jau šešiasdešimties…

Ateina du girtuokliai į ligoninę aplankyti savo sugėrovo ir klausia:
– Tai ko tu čia dabar ligoninėj voliojiesi, gėrėm tai visi po lygiai, o mums tai nieko…
– Nu, suprantat, paršliaužiau aš namo, užmigau, o naktį atsibudau – baisiai troškino. Nueinu aš į virtuvę, atsidarau šaldytuvą, o ten lyg ir degtinės geras pusbutelis stovi. Čiupau aš jį ir geriu, ir geriu, jaučiu, kad actas, bet sustot negaliu…

Eina gatve policininkas. Žiūri – stovi žiguliukas, o į jį atsirėmęs toks girtas girtas pilietis. Na, policininkas jau mintyse protokolą pildo, prišoka ir klausia:
– Tai girtas???
– Ik, jo, girtas.
– Nebijai???
– Ik, nea…
– Taigi baudą uždėsiu!!!
– Nu ir kas?
– Teises atimsiu!!!
– Ik!
– Mašiną policijos kieme užrakinsiu!!!
– Nu ir užrakink, kad tave kur, ik!!!
– Ei, tu čia per daug nesišakok, o tai aš ją iš viso konfiskuosiu!!!!!
– Nu, konfiskuok konfiskuok, pristojo čia. Tu ką, mašinos šeimininko negali palaukti???

Grįžta kartą ūkininkas namo ir prašo žmonos:
– Duok 20 litų!
Žmona:
– Neduosiu! Vėl grįši girtas kaip tapkė.
Kitą dieną žmona pamato, kad iš kiemo dingo visos žąsys. Įbėga į namus, o ten vyras guli girtut girtutėlis. Žmona griebia jį už pakarpos, purto ir šaukia:
– Girtuokli, kvaily, kur žąsys dingo? Gal pragėrei?
– Nieko aš nepragėriau. Žąsys į pietus išskrido, o jei ir rytoj 20 litų neduosi, ožkos į kalnus išeis.

Vidury gatvės guli visiškai girtas vyras. Policininkas jam sako:
– Pilieti, kelkitės, jūs gulite ant gatvės.
– O kur aš esu?
– Prie Aušros vartų.
– Klausyk, būk geras, uždaryk tuos vartus, vėjas šaltas.

Vėlų rudenį susėdo alkoholikai prie šiaudų kupetos ir geria. Po kiek laiko jiems pasidarė šalta, ir vienas iš jų tą kupetą padegė. Tai pamatę, kaimo žmonės nutarė nubėgti pažiūrėti, kas vyksta. Pamatęs atbėgančius kaimo žmones, vienas alkoholikas sako:
– Padegti, tai niekas nepadėjo, o šildytis visi susirenka.

Sėdi dvi senutės ir kalbasi. Viena sako:
– Mano sūnus turbūt bus gydytojas. Visą laiką nešiojasi švirkštą ir nuolat verda kažkokius vaistus.
– O mano anūkas turbūt bus vairuotojas. Visą laiką benziną uosto.
– O štai manasis – tikras vargas. Nieko neveikia, tik alų geria…

Grįžta vyras namo girtas. Žmona pasiėmė šluotą ir pradėjo jį vanoti sakydama:
– Ar dar gersi!? Ar dar gersi!?
– Ne…
– Aš tavęs paskutinį kartą klausiu! Ar dar gersi!?
– Gerai, įkalbėjai. Įpilk.

Ţmona:
– Tai baisu! Tu parsivelki vidury nakties, žadini mane, o tada aš negaliu užmigti iki ryto.
– Tai duok man daugiau pinigų, tada aš sugrįžčiau rytais.

Sėdi žmogelis ant upės kranto. Žvejoja, geria. Staiga mato kažką neaiškaus, neapibrėžto. Ir tas kažkas jam sako:
– Nori, išpildysiu tavo norus?
Žmogelis apsidžiaugė.
Sako:
– Pastatyk man namą!
Bac! Stovi namas, naujas, didelis, gražus.
Žmogelis:
– Padovanok man mašiną…
Bac – stovi mersedesas, 600-inis.
– Padovanok man gerą žmoną!
Bac! Atsiranda žmona jam – jauna, gera, graži. Žmogelis džiaugiasi ir klausia to kažko:
– Ar tu esi auksinë žuvelė?
O tas kažkas sako:
– Ne, aš ne žuvelė – aš baltoji karštinė!

– Kodėl gerdamas užsimerki?
– Man gydytojai uždraudė žiūrėti į taurelę.

Kaimo klube lektorius sako kalbą apie alkoholizmo žalą sveikatai:
– Įsivaizduokite, jei prieš gyvulį pastatytumėte kibirą degtinės ir kibirą vandens.
Kaip jūs galvojate, kokį kibirą jis pasirinktų?
– Kibirą su vandeniu! – atsako balsas iš salės.
– O kodėl?
– Todėl, kad jis gyvulys!

Grįžta vyras vakare girtas. Beldžiasi į duris ir šaukia:
– Ona, atidaryk duris!
– Aš – ne Ona.
– Irena, atidaryk duris.
– Aš – ne Irena.
– Žmona, greičiau atidaryk duris. Kiek galima žaisti tą žaidimą. Gal dar miestais pradėsim žaisti?

Sėdi tėvas virtuvėje ir geria vienas. Aplink sukinėjasi jo mažametis sūnus. Tėvas pasižiūrėjo į jį ir sako:
– Sūnau, ateik čia!
– Nenoriu.
– Pasakiau ateiti, tai ir ateik!!!
Sūnus priėjo. Tėvas jam duoda stikliuką degtinės ir sako:
– Gerk!
– Gal nereikia.
– Sakau, gerk!
Sūnus pabandė ir sako:
– Fu… kokia bjaurybė.
– Aš irgi taip manau, o štai tavo mama galvoja, kad man tai patinka.

Įlipa girtuoklis į troleibusą ir labai jau girtai šaukia:
– Laaaaba diena!
Tyla. Niekas nekreipia dėmesio.
Jis dar kartą:
– Laaba diena!
Ir vėl jam niekas neatsako.
Girtuoklis:
– Gerai. Jei čia nieko nėra, tai aš pasisiosiu…

Vyksta teismo posėdis. Alkoholikas vyras skiriasi su žmona.
Teisėjas klausia vyro:
– Kodėl jūs skiriatės su savo žmona?
– Na, suprantat, gerbiamasis teisėjau, ji labai įkyri.
– O kuo pasireiškia jos įkyrumas ?
– Va jūs teisėjau, pasakykit. Šiais laikais dviese už šimtą litų mėnesį pragyventi galima?
– Na, manau, labai kukliai, bet galima.
– Va va, ir aš jai sakau. O jinai – tai kada įsitaisysi į darbą, tai kada pradėsi dirbti.

Važiuoja girtas vairuotojas priešinga eismo juosta. Jį sustabdo policininkas ir klausia:
– Tai kur tu susiruošei?
– Nežinau, bet galvoju, kad jau pavėlavau, nes visi kiti jau grįžta.

Grįžta sūnus paklydėlis namo keturiomis, o tarpduryje pasitinka motina:
– Tu, parazite, prisigėrei, tuoj tėvui pasakysiu. Tėvai, paaiškink tam bjaurybei!
Tėvas pasisodina sūnų šalia ir dėsto gyvenimo tiesas:
– Sūnau, mano mielas, tu paklausyk savo seno tėvo – visos degtinės neišgersi…
Motina pritariamai linksi stovėdama tarpduryje, o tėvas tęsia:
– …kaip ir visų moterų nepamylėsi…
Motina:
– Teisus, tu tėvai, kaip niekad …
Tada tėvas tyliai pasilenkia prie sūnaus ausies ir pašnibždomis prideda:
– Bet to reikia siekti…

– Antanai, kodėl tris dienas tavęs nebuvo darbe? – klausia meistras.
– Tu juk pats sakei, kad girtas darbe nesirodyčiau.

Ateina mažas berniukas į parduotuvę ir laibu balseliu prašo:
– Ponia paldavėja, duokite man, plasau, vieną bandelę su aguonomis.
– O batono su heroinu tau nereikia?! Narkomanas nelaimingas…

Dega viešbutis. Visi bėgioja ir šaukia: „Vandens! Vandens!“
Staiga atsidaro antrojo aukšto langas ir iš ten pasirodęs vyras sušunka:
– O man – alaus!

Išėjo teletabiai į mišką pasivaikščioti.
Kalbasi:
Pou:
– oou Piksi!
Piksis:
– oou Pou!
Pou:
– oou Lialia!
Lialia:
– oou Pou!
Pou:
– oou Tinki Vinki!
Tinkis Vinkis :
– oou Pou!
Pou:
– oou Petriukai!
Petriukas (pragertu užkimusiu balsu):
– DINK IŠ ČIA!!!

Ateina trys vyrukai į barą. Prieina prie barmeno.
Vienas ir sako:
– Man, prašau, baltos kavos.
Antras sako:
– Man, prašau, kavos, bet ne baltos.
Trečias sako:
– Man, prašau, baltos, bet ne kavos…

Vaistinėje:
– Man pusę litro spirito.
– O jūs receptą turite?
– Taip. Kilogramas cukraus, pusė kilogramo runkelių ir 100 gramų mielių.

Neseniai atlikti tyrimai parodė, kad aluje yra moteriškų hormonų.
Vyras, išgėręs tris bokalus alaus, blogai vairuoja,
išgėręs šešis – žvengia iš visokių niekų,
po dvylikos – jis priverstas šlapintis sėdėdamas.

O degtinėje esama vyriškų hormonų:
Po pirmos taurelės moterys pradeda keistis,
po antros – riaugėja prie stalo,
po trečios – šlapinasi stovėdamos.

Pokalbis prie alkoholio parduotuvės:
– Kiek imsim? Tris?.. Keturis?
– Ne!.. Vakar ėmėm keturis, tai vienas liko…
Prieina prie pardavėjos:
– Mums, prašau, šešis butelius degtinės ir tris irisus…

KAI KURIOS GIRTUMO STADIJOS:
1. BLAIVUMAS
Atsiranda tada, kai tris dienas nebevartojate alkoholio. Buitinės, asmeninės ir profesinės problemos užgula jūsų pečius lyg krūva šiukšlių. Nuotaika sugenda, norisi išgerti.

2. LENGVAS GIRTUMAS
Atsiranda po butelio alaus, taurės vyno, stikliuko degtinės ar konjako. Visos gyvenimiškos problemos užgula jus dar smarkiau. Jūs norite į jas spjauti ir išgerti dar. Jaučiate pagyvėjimą.

3. TRIGUBAI LENGVA
Visos problemos nueina į antrą planą, palyginti su jūsų noru išgerti. Jūs linksmi ir budrūs.

4. PUSIAU VIDUTINĖ
Atsiranda po penkių bokalų alaus, keturių sauso vyno butelių ar vieno butelio degtinės. Jūs manote, kad jūsų problemos visiškai nebesvarbios. Jums jų per maža, todėl ieškote sau naujų. Norisi skraidyti ir išgerti.

5. VIDUTINĖ
Kad pasiektumėte šią stadiją alaus ar sauso vyno nebeužtenka. Jūs surandate tas problemas, kurių taip ieškojote ankstesnėje stadijoje. Tokią progą reikia aplaistyti. Skraidyti jau nesinori, bet kitaip nebeišeina. Visi siūlo jums labai ilgą nemokamą kelionę arba pataria nusipirkti elektros lempučių.

6. PUSIAU SUNKI
Stiprus vynas taip pat nepadės. Judėjimas erdvėje susijęs su didelėmis problemomis, bet dar įmanoma kažkur nueiti. Fizikos kūno judėjimo dėsniai nebeatitinka savo paskirties. Bet kol kas nesinori eiti, ypač jei ko nors dar liko. Nereikia praleisti tokių progų.

7. SUNKI
Lieka tik viena problema – į stikliuką įpilti daugiau nei išlieti ant staltiesės. Norisi kažkur nueiti, bet jau fiziškai nebeįmanoma. Belieka tik gerti.

8. ITIN SUNKI
Prisideda pilstukas ir dichlofosas. Kam reikia tų stikliukų, jei galima gerti iš kakliuko? Ir kur jūs čia matėte staltiesę? Ir apskritai: kur aš? Kas aš? Ir kaip mums apginti Tėvynę?

9. TAIKINGA
Viskas aplink tylu ir ramu. Gyvenimas pavyko, kad taip dar kažkiek išgerti.

10. ABSOLIUTUS GIRTUMAS
Nieko. Manęs nėra namuose.

Girtas zuikis bare rėkauja:
– Nu, kas prieš mane!!! A, kas prieš mane!!!
Niekas nekreipia dėmesio.
– Nu, tai kas prieš mane!!!
Meškai nusibodo, ta ir sako:
– Aš!
– Kas prieš mane su meška!!!

Prisigėręs vyriškis 5 val. ryto išeina iš baro:
– Koks čia dabar keistas kvapas?
Praeivis:
– Grynas oras, pone.

Ţvejojo vyrai prie upës. Išgėrė, suprantama. Na, vakare ir sumigo ant kranto. Naktį vienam iš jų į kelnes žaltys įlindo. Paryčiais tas veikėjas užsimanė gamtinius reikalus atlikti. Atsistojo dar visas šiltas, atsisegė klyną ir išsitraukė… žaltį. Žiūri tipas žemyn ir sako:
– Tai ką? Siusiosim, ar akis vartysim?

Vyras grįžta vėlai iš baro ir tarpduryje susitinka žmoną, kuri labai griežtai nužvelgia jį ir sako:
– Taigi, dabar pasirink: arba aš, arba alus.
Vyras sutrikęs paklausia:
– O alaus ar daug?

Grįžta girtas vyras iš baro ir randa užrakintas savo buto duris. Paskambina. Pasigirsta žmonos balsas:
– Kas?
– Aš!
– Papūsk per rakto skylutę!
Po kiek laiko:
– Labai juokinga… O dabar su burna!

Žmona rėkia ant vyro:
– Na, kiek tai gali tęstis? Na, kodėl tu degtinę tą geri?
– Hm, geriu, nes ji skysta, būtų kieta – graužčiau…

Grįžta girtas vyras. Žmona girdi, bet nieko nesako. Tik staiga – dzinnn… stiklai dūžta.
– Tai ką?
– Nieko, mokau tavo prakeiktas žuvis ant manęs neloti.

Kalbasi du draugai: „Oi sunkūs laikai atėjo – tik gauni algą, tuoj pinigai dingsta, viską išleidi… Pragyvenimas brangus neišpasakytai… Nu va aš, pavyzdžiui, algos gaunu 1 500 Lt, mano žmona 1 000 Lt ir dar butelių už 500 Lt kas mėnesį priduodam, o pinigų kaip nėr, taip nėr…“

Vėlai vakare stovi girtas pilietis prie šviesos stulpo ir beldžia. Prieina policininkas:
– Pilieti, ką jūs darot ?
– Į duris beldžiu, bet žmona antram aukšte sėdi ir neįsileidžia.
– Papūskit, man atrodo, kad jūs girtas.
Pilietis papučia policininkui.
– Dar kartą.
Pilietis vėl pūsteli. Policininkas pradeda belsti į stulpą ir šaukia:
– Piliete, atidarykit duris, jūsų vyras parėjo!

Prie stalo:
Pradžia – visi klauso, bet niekas nekalba.
Apšilus – kai kas klauso, kai kas kalba.
Vëliau – visi kalba ir niekas neklauso.

Vyras grįžta namo. Skambina į duris. Atidaro žmona.
– Ach tu alkoholike! Kam aš už tavęs tekėjau? Kur tavo naujas paltas? Vėl pragėrei, avine tu?!
– Kodėl pragėriau? Pamečiau.
– O butelis iš kur?
– Radau.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Kategorijos: Apklausos Žymos:
Komentavimo galimybė šiame įraše yra išjungta.
Dienos akcijos | Dovanos | Nuolaidos
Uždaryti
Eiti prie įrankių juostos